TR - EN - BG
 • İĞNEADA
  İĞNEADA

  İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 km, Kırklareli'ne 97 km ve Edirne'ye 165 km uzaklıkta olan İğneada'nın nüfusu 2000 yılı verilerine göre 2215' dir.

 • LONGOZ
  LONGOZ

  Longoz

 • BİYOSFER PROJESİ
  BİYOSFER PROJESİ

  Yıldız Dağları’nda doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • TERMİK SANTRAL
  TERMİK SANTRAL

  Termik Santral

 • MEDYA ODASI
  MEDYA ODASI

  Longozu Koru hakkında medyada, basında çıkan tüm materyalleri bulabilirsiniz

 • DESTEKLERİNİZ
  DESTEKLERİNİZ

  Longozu Koru projesi için desteklerinizi bekliyoruz...

-
-
-
Termik Santralin Fiziksel Özellikleri

Trakya Entegre Termik Santralinde her biri 600 MWe (Toplam 2 x 600 =1200 MWe) gücünde iki üniteli bir enerji santralı olarak planlanmaktadır. Önerilen santralın brüt çevrim verimi %43,84'dir.

Önerilen termik santralı aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır;

1) Elektroklorlama ünitesi,
2) Desalinizasyon ünitesi,
3) Soğutma suyu sistemi,
4) Demineralizasyon ünitesi,
5) İki adet Buhar Kazanı,
6) İki adet Buhar Türbin-Genaratör Seti,
7) İki adet Kondenser (yoğunlaştırıcı),
8) İki adet Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Ünitesi,
9) İki adet Elektrostatik filtre,
10) DeNOX (SCR)
11) Bir adet Baca,
12) Arıtma tesisleri,
13) Kömür ve Kül nakil sistemleri,
14) Liman / Dalgakıran
15) Yardımcı Ekipmanlar ve üniteler (Laboratuar, kazan dairesi, bunker binası, makine dairesi, kırıcı binası, tamir atölyesi, su tasfiye binası, Şalt sahası, besleme suyu depolama tankları oluşturmaktadır.

Kömüre dayalı bir termik santraldeki ana işlem kömürde var olan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm, esas itibarı ile büyük miktardaki kömürünkazan adı verilen yanma odasında yakılması ile elde edilen ısı ile bir dizi arıtma işlemi ile saflaştırılan suyun yüksek basınç ve sıcaklıkta buharlaştırılması ve bu buharın türbinde mekanik enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Santralde kullanılacak olan kömür, stok sahasında depolanacaktır. Santralde yakılmak üzere bantlarla kömür kırıcılarına, oradan da kömür bunkerlerine alınan kömür,daha sonra kazana gönderilecektir. Santralde kullanılacak kömürün üst ısıl değeri; 6200-6800 kcal/kg, alt ısıl değeri; 6000-6400 kcal/kg aralığında olacaktır. Kömürün kükürt içeriği max %0,90 kül içeriği max %12 olacaktır.

Kazan, ilk devreye alma sırasında önce fuel-oil (No:4) ya da doğalgaz kullanılacaktır. Kömürün tutuşma sıcaklığına ulaşımı sağlandıktan sonra ise kömür ile çalıştırılacaktır. Startup (işletmeye alma) aşamasında kullanılacak yardımcı yakıt her bir ünite için 25-30 m3 civarında fuel-oil veya 40.000-50.000 m3 civarında doğalgaz olacaktır. Start-up aşaması her bir ünite için yılda 6-8 olarak planlanmaktadır. Yardımcı yakıt start-up'ta yaklaşık 4 saat sure ile kullanılacaktır.

Santralde kömür yakma teknolojisi olarak Pulverize Kömür Teknolojisi kullanılacaktır. Günümüzde geleneksel olarak kömür yakarak güç üretimi sistemi, pulverize kömür yakma şeklindedir. Pulverize kömür yakma sisteminde, öncelikle kömür, öğütülerek toz haline getirilir. Toz haline getirilmiş olan bu kömür daha sonra yüksek sıcaklıklarda yakılacağı fırına püskürtülür. Yanma sonucu oluşan yaklaşık 1.400 0C sıcaklıktaki gazların ısı enerjisi, kazanda sirküle edilen su buhar çevrimine aktarılır. Buhar kazanından elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhar, konvansiyonel bir buhar türbininden geçirilerek türbine akuple Generatörün elektrik üretmesini sağlayacaktır. Türbinde iş gören buhar kondenserde yoğunlaştırılarak yeniden yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar üretimini gerçekleştirmek üzere kazana gönderilecektir.

Türbinde iş gören buharın tekrar kazana gönderilmek üzere kondenserdeki yoğunlaştırma işlemi denizden alınacak soğutma suyu ile yapılacaktır. Santral soğutma suyu miktarı 194.000 ton/saat'tir. Santral soğutma, kazan suyu ve diğer kullanımlar için toplam su ihtiyacı 199.240 ton/saat civarında olacaktır. Santralın ihtiyacı olan soğutma suyu denizden sağlanacak ve santralda kullanıldıktan sonra tekrar denize deşarj edilecektir. Soğutma suyu deşarj hattına ilişkin detay bilgi ÇED Raporunda verilecektir.

Yanma sonucu oluşan gazların içerdiği uçucu küllerin, atmosfere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek için ise ''Elektrostatik Filitreler" kullanılacaktır. Ayrıca baca gazındaki kükürdün giderimi için iki adet Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) tesisi ve DeNOx (SCR) kurulacaktır.

Yanma işlemi sonucunda oluşan atık gaz, elektrostatik filtre ve BGD ve SCR tesisinden geçirilmek suretiyle bacadan atmosfere salınacaktır. Santralde 1 adet 7,5-8 m çapında 150 m yüksekliğinde baca planlanmaktadır.

Paylaş
SESSİZ KALMA!
DESTEK VER!
veya
 
 
   
 
DESTEKLEYENLER
3573
 
 • Damla Avcı
  42 gün
 • Murat Güler
  88 gün
 • Songul Güngör Dilan
  123 gün
 • deniz koloğlu
  129 gün
 • Zurab Jumakulyyev
  134 gün
@LongozuKoru