TR - EN - BG
 • İĞNEADA
  İĞNEADA

  İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 km, Kırklareli'ne 97 km ve Edirne'ye 165 km uzaklıkta olan İğneada'nın nüfusu 2000 yılı verilerine göre 2215' dir.

 • LONGOZ
  LONGOZ

  Longoz

 • BİYOSFER PROJESİ
  BİYOSFER PROJESİ

  Yıldız Dağları’nda doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • TERMİK SANTRAL
  TERMİK SANTRAL

  Termik Santral

 • MEDYA ODASI
  MEDYA ODASI

  Longozu Koru hakkında medyada, basında çıkan tüm materyalleri bulabilirsiniz

 • DESTEKLERİNİZ
  DESTEKLERİNİZ

  Longozu Koru projesi için desteklerinizi bekliyoruz...

-
-
-
Şirket Hakkında

Emba Elektrik Üretim A.Ş. 21.12.2011 tarihinde Nispetiye Caddesi Birlik Sokak Bimak 1 Apt. no:13 D:4 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde kurulmuştur.

Şirketin kurucuları

 • Eray Kapıcıoğlu
 • Mete Bülgün
 • Bülent Sungur
 • Adnan Demir
 • Vahit Kapıcıoğlu'dur.

Şirketin faaliyet konusu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.
 2. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir;
 3. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
 4. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
 5. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
 6. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
 7. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir,
 8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, mali, sınai, ticari ve idari tasarruf, yatırım ve faaliyetlerde bulunmak,
 9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
 10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
 11. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
 12. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan, iç ve dış piyasalardan her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, Şirket'in alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve ekipman rehni tesis edebilmek.
 13. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
 14. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
 15. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.
 16. Faaliyet konularına giren mali, idari, sınaî ve ticari tasarruf ve yatırımlarda bulunmak,
 17. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,
 18. Resmi makamlardan gerekli izinleri almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, Şirket'e ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup, işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç, ve hizmetleri almak,Şirketin sermayesi 400.000.-TL (Dörtyüzbin Türk lirası'dır)
Paylaş
SESSİZ KALMA!
DESTEK VER!
veya
 
 
   
 
DESTEKLEYENLER
3573
 
 • Damla Avcı
  73 gün
 • Murat Güler
  118 gün
 • Songul Güngör Dilan
  154 gün
 • deniz koloğlu
  159 gün
 • Zurab Jumakulyyev
  165 gün
@LongozuKoru